Almega Serviceentreprenörerna

Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom ramen för Almega Tjänsteförbunden som organiserar företag som har som huvudsaklig affärsidé att utföra serviceentreprenader och specialservice gentemot privat och offentlig verksamhet.

Almega Serviceentreprenörerna är medlemmar i EFCI, European Federation of Cleaning Industry, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation på europanivå.

Våra motparter

Almega Serviceentreprenörerna samarbetar med flera av de stora och erkända fackförbunden. Våra huvudsakliga motparter på tjänstemannasidan är Ledarna och Unionen och på arbetarsidan Fastighetsanställdas Förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet och SEKO.

Styrelse

Vald vid Almega Serviceentreprenörernas årsmötet 16 maj 2013

  • Måns Svensson, ISS Facility Services AB, ordförande
  • Maria Holmberg, UmiRen Städ AB
  • Kent Norberg, Norrlands Miljövård AB
  • Mats Enbuske, Sodexo AB
  • Fredrik Pethrus, Skarabogs Städ AB
  • Frank Rafstedt, Arepa Service AB
  • Emma Unevik, Stockholms Städsystem AB
  • Kimmo Vihtari, Serviceföretaget Pima AB
  • Ulf Wretskog, Coor Service Management AB
  • Anastasia Georgiadou, Adena Clean AB - adjungerad