Aktuellt från branschen

Mötesplats YA

Välkommen till erfarenhetsutbyte om YA-jobb (yrkesintroduktionsavtalsanställningar). Har ditt företag anställt eller tänker anställa en ungdom på yrkesintroduktionsavtal? Har du frågor runt det arbetsplatsförlagda lärandet som du vill diskutera? Vill du få inspiration och idéer av andra? Då är du välkommen till någon av våra mötesplatser om YA-jobb. Under november/december 2014 anordnar vi fem halvdagsträffar om lärande på arbetsplatsen. Träffarna är tänkta för arbetsgivare som anställt eller tänker anställa på yrkesintroduktionsavtal, handledarna och ungdomarna som är anställda på yrkesintroduktionsavtal. Vi bjuder på morgonkaffe och lunch.

Visa fler…