Auktorisationen är skapad av Almega Serviceentreprenörerna för att stärka branschens rykte genom att kontrollera och framhålla seriösa företag på marknaden.

Auktorisationen är ett viktigt led i att stärka branschens anseende. Genom att seriösa företag visar att de är Auktoriserade Serviceentreprenörer stärks hela branschen. Auktorisationen ingår också som en stärkande och viktig del i diskussionen med politiker och andra beslutsfattare om branschen och dess förutsättningar.

Förutom ett enkelt sätt att visa kunderna ett företaget är ett seriöst och ansvarstagande serviceentreprenörföretag ger auktorisationen också möjlighet att träffa andra i branschen någon gång per år. Man får då chansen att träffa branschkollegor för erfarenhetsutbyte och möjlighet att stärka sina nätverk.

Det går att lita på en Auktoriserad serviceentreprenör!
För att ansöka om att bli Auktoriserad serviceentreprenör krävs det att ditt företag är medlem i Almega Serviceentreprenörerna, Almega Hemserviceföretagen, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Almega Samhallförbundet eller Almega Tjänsteföretagen (Fönsterputs och Städ).