Branschsamverkan inom städbranschen

Almega Serviceentreprenörerna ingår i en branschsamverkansgrupp tillsammans med Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomistyrningsverket, Fastighetsanställdas förbund, Kommunal och Seko som syftar till att försvåra för svartjobb och underlätta för seriöst företagande inom städbranschen.

Branschsamarbetet leds av en policygrupp med ledande representanter från de olika organisationerna. De träffas ett par gånger per år.

Frågor som det kommer samverkas kring är bland annat följande:

  • Samverkan med andra branscher
  • Informations- eller utbildningsinsatser
  • Förslag om ändrad lagstiftning
  • Insatser som påverkar städbranschens anseende

Policygruppen kommer sedan knyta till sig arbetsgrupper som ska arbeta med specifika frågor.

Almega Serviceentreprenörernas representanter

Ari Kouvonen är ansvarig för Almega Serviceentreprenörernas medverkan.