Städning och servicetjänster förutsätter kunnande, erfarenhet, resurser och ansvar. Kvalitén på dessa tjänster blir allt viktigare. Servicebegreppet har utvidgats och omfattar idag nya uttryck som multiservices, outsourcing och facilities management. Almega Serviceföretagen är till för de seriösa företag som verkar i branschen.

Våra fem huvudområden

Traditionella arbetsgivar- och avtalsfrågor – Du som är medlem får hjälp med frågor som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Det kan till exempel handla om anställningsformer, arbetsrätt, avtal och semester.

Näringspolitisk bevakning – Almega Serviceföretagen bevakar branschens näringspolitiska intressen. Vi för fram branschens synpunkter i dialog med myndigheter och andra organisationer.

Auktorisationsfrågor Auktorisationen är ett mått på den verksamhet ditt företag bedriver. För att bli auktoriserad måste företaget uppfylla vissa kriterier. [länk]

Kompetensutveckling – Almega Serviceföretagen arbetar strategiskt med kompetensutveckling inom Servicebranschens Yrkesnämnd, servicecollege och arbetsledarutbildningar.

EU-frågor – Branschen är medlem i EFCI, European Federation of Cleaning Industry, som är en bransch- och arbetsgivarorgansisation på europanivå. EFCI är part i diskussionen mellan arbetsmarknadens parter på europanivå.